|
Pirmuoju puslapiu | I parankinius | Susisiekti
 
  Navigacija
Naujienos
Straipsniai
VVG Valdyba
VVG Veikla
Bendradarbiavimas
VVG Steigimo sutartis
VVG įstatai
VVG narystė
Bendruomenės
Strategija
Dokumentų formos

Įsakymai apie skirtą paramą
2015 m. patikslinti dokumentai
IV kvietimo dokumentai
III Kvietimo dokumentai
II Kvietimo dokumentai
I Kvietimo dokumentai
Vietos projektai

Mokymai
Informaciniai renginiai
Viešųjų pirkimų dokumentai
Teisės aktai
2016 m. protokolai
Protokolai
DU
Nuorodos
Kontaktai
 
  Pasirašyta paramos sutartis Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimui
 
  Veikla
 
  Teritorinis projektas

STARTAVO VVG „NEMUNAS“ IR TELŠIŲ RAJONO VVG TERITORINIS PROJEKTAS

Šių metų lapkričio 1 d. startavo VVG „Nemunas“ ir Telšių rajono VVG teritorinis projektas „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodikos parengimas ir išbandymas“, kuris finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. 2013 m. rugpjūčio 20 d. pasirašyta paramos teritorinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti sutartis Nr. 4TT-KE-12-1-0001 tarp Telšių rajono vietos veiklos grupės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.
Projekto paramos suma 175 130 Lt
Planuojama projekto pabaiga 2014 m. lapkričio 1 d.
Projekto tikslas — parengti ir išbandyti metodiką, tinkamą lanksčiam patirtinio refleksyvaus mokymo/ugdymo taikymui vietos bendruomenėse dirbant su įvairiomis žmonių grupėmis.
Metodikos parengime ir išbadyme dalyvaus 15 Jurbarko bei 15 Telšių rajono asmenų, dirbančių su jaunais žmonėmis (t. y. jaunimo, socialiniai, kultūros, sporto darbuotojai) ir norinčių dirbti bendruomenėse, taikant patirtinio mokymosi metodiką. Projekto dalyvių atranka bus vykdoma 2013 m. lapkričio — 2014 m. sausio mėn. skelbiant anketas vietos veiklos grupių interneto svetainėse. Atrinkti dalyviai pasirašys trišales sutartis su vietos bendruomene ir VVG. Tokiu būdu įsipareigos bent 5 metus taikyti patirtinės reflektyvaus mokymosi metodiką vietos bendruomenės nariams, siekiant juos aktyvinti ir įsitraukti į bendruomenių veiklą.
Projekto metu dalyviams bus suorganizuota:
• 4 dienų trukmės kūrybinė sesija metodikai parengti Telšių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje. Sesijos metu 30 dalyvių analizuos esamą situaciją, nusistatys poreikius, aptars patirtinio refleksyvaus mokymo pagrindų teorinius ir praktinius aspektus, nusistatys metodikos rengimo gaires.
• 3 dienų kūrybinė - praktinė laboratorija metodikai parengti VVG „Nemunas“ teritorijoje. Jos metu dalyviai turės galimybę praktiškai susipažinti su patirtinio mokymosi užduočių įvairove ir jas išbandyti, atlikti ir remiantis patirtimi rengti metodiką. Dalyviai tarp susitikimų atliks savarankiškas namų darbų užduotis. Jų patirtimi toliau bus rengiama metodika.
• 5 dienų stovykla – laboratorija Telšių rajono vietos veiklos teritorijoje. Dalyviai stovyklos –laboratorijos metu išbandys savo sukurtas patirtines užduotis, analizuos esminius patirtinių užduočių kūrimo ir įgyvendinimo principus. Metodikos aprašo rengimas, pasiruošimas bendruomenių projektų praktikumams.
• 10 praktikumų dalyvių gyvenamosiose teritorijose, kurių metu dalyviai komandose po tris žmones įgyvendins projektus ir pritaikys patirtinio mokymosi metodą. T.y. metodikos taikomumo ir išbandymo praktikumai.
• 2 dienų trukmės metodikos vertinimo studija VVG „Nemunas“ teritorijoje. T.y. praktinių projektų įsivertinimas, metodikos kūrimo ir išbandymo rezultatų, taikomumo vertinimas.
• Bendri dalyvių patirties pasidalinimo ir įsivertinimo 3 susitikimai arba kitaip vadinamos grupinės supervizijos VVG „Nemunas“ teritorijoje, kurių metu aptartų parengtos metodikos pritaikymo konkretiems bendruomenėms projektams praktinius aspektus, savo patirtį, įgyvendinant savarankiškus projektus, patirtinio mokymo planavimo, saugumo ir užduočių kūrimo aspektus.
• Parengta „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodika“.
• Baigiamoji konferencija, kurios metu pristatyta metodika ir jos išbandymo rezultatai bei įteikiami projekto dalyviams pažymėjimai.
Po projekto dalyviai gaus pažymėjimus, kurie suteiks galimybę būti vadovais, vesti užsiėmimus taikant metodiką jaunimui, vietos bendruomenių nariams, taip pat atvykstančioms iš kitų rajonų grupėms. Tokiu būdu parengti vadovai kartu su bendruomenėmis galės plėtoti teikiamų paslaugų paketą, skatinant verslumą ir didinat krašto patrauklumą.
 
  Nuorodos

 

  

 

 
  Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo